Aubrey D Rebel Habanero BBQ Potato Chips 142г

НАЙ-ГОРЕЩИТЕ ЧИПСОВЕ, чипсове с аромат на Habanero Bar-B-Q !!!

Когато казваме, че това е ЕКСТРА ЛЮТ ЧИПС, имаме предвид точно това! Още от първата хапка има приятен вкус на bar-b-q с топлина, която бавно се натрупва, докато устата ви не пламне! Усещането за парене се чувства наистина страхотно и продължава, докато жадувате за повече вкус на Bar-B-Q и хабанеро. Един чипс, приготвен по класически начин, ще ви накара да тичате из стаята в сълзи, търсейки питие, за да потушите тази страхотна лютост, за да можете да се насладите на това преживяване отново и отново!

Тези невероятно вкусни картофени чипсове са:

Изцяло натурално, без глутен, без фъстъци, ниво на пикантност: Екстра лют

нула транс мазнини, нула холестерол.

 

When we say these are EXTRA HOT, we mean it! From the first bite, there is a nice bar-b-q taste with heat that slowly builds until your mouth is on fire! The burning sensation feels really great and lingers as you crave more of the delicious bar-b-q and habanero flavour. One thick kettle cooked chip will have you running around the room in tears looking for a drink to quell that awesome heat so you can enjoy even more pain!

These incredibly tasty potato chips are:

All Natural, Gluten Free, Peanut Free, Heat Level: XXXTRA HOT

zero trans fat, zero cholesterol