Côte d'Or Classic Chocolate Box - LIMIITED EDITION - 306g

Ново

Côte d'Or Classic Chocolate Box - LIMIITED EDITION - 306g

Много красива кутия, съдържаща асортимент от класически миниатюри на белгийския шоколад Cote D'Or.

Вълнуващото вкусово изживяване, което е Кот д’Ор, започва през 1883 г., когато белгийски шоколатиер пътува до Африка в търсене на най-доброто какао в света. Богатите, ароматни зърна, които откри, се оказаха вдъхновение за ново ниво на сладкарска наслада.

Подари на любим човек или зарадвай себе си! 

Cote d'Or Vintage Tin 306g

A very pretty tin containing an assortment of classic Cote D'Or miniatures

The exhilarating taste experience that is Côte d’Or began in 1883, when a Belgian chocolatier travelled to Africa in search of the finest cocoa in the world. The rich, flavourful beans he found proved to be the inspiration for a new level of confectionery delight.