Dentyne Fire Cinnamon Gum (16 pc)

Ново

Насладете се на топлината на тази дъвка Dentyne Fire Cinnamon Gum. Вкусно-пикантният вкус ще запали вашите вкусови рецептори с освежаващо действие, което е напълно без захар! Какво повече бихте могли да поискате от дъвка - освен друго парче, което е - лесна работа, в опаковката има 16!

Experience the warmth of this Dentyne Fire Cinnamon Gum. The deliciously spicy flavour will set your taste buds alight with breath freshening action that's completely sugar free! What more could you ask for from a gum - apart from another piece that is - good job there's 16 in a pack!