RAP Snack CHEDDAR BBQ 28g

RAP Snack CHEDDAR BBQ 28g

Rap Snacks представя друга носителка на наградата Fire Grammy изпълнителка Cardi B, един от най-горещите изпълнители в момента! Тези вкусни вълнообразни чипсове се предлагат в вкусния Jerk BBQ вкус. „Да бъдеш успешен в живота и в музикалния бизнес означава да бъдеш верен на това, което си, да познаваш собствената си стойност, никога да не се потиш от дребните неща и ВИНАГИ да следваш инстинктите си. Ако следваш това правило, в крайна сметка това ще създаде рецепта за успех." -Карди Б.

RAP Snack CHEDDAR BBQ 28g

"Being Successful in life and in the music business is all about being true to who you are, knowing your self-worth, never sweating the small things and ALWAYS following your gut instincts. If you follow this rule of thumb, it will eventually create a recipe for Success." -Cardi B